Isover-Stropoterm

systemy izolacji akustycznej Isover

WEŁNA MINERALNA ISOVER STROPOTERM

Płyty Isover Stropoterm wykonane z wełny mineralnej, powstałej z włókien skalnych, doskonale pełnią swoją funkcję izolatora akustycznego w konstrukcji podłóg pływających na stropach pomiędzy kondygnacjami. Dzięki bardzo skutecznemu tłumieniu dźwięków uderzeniowych, produkt Isover Stropoterm często stosowany jest w budownictwie o użyteczności publicznej oraz mieszkaniowym.

Parametry i grubości:

  • współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,040 W/mK
  • dostępne grubości płyt w mm: 30, 40, 50, 60, 80

Przeznaczenie:

  • izolator akustyczny i termiczny w pływających podłogach typu lekkiego i ciężkiego
  • izolator akustyczny i cieplny w podłogach suchych międzykondygnacyjnych
  • silnie pochłaniający dźwięki izolator w innych konstrukcjach podłóg zgodnych z kartą produktu