Unia Europejska

Wdrożenie nowego systemu informatycznego zintegrowanego z platformą B2B w firmie Extradach podstawą automatyzacji wymiany informacji z Partnerami biznesowymi”

Nazwa Beneficjenta: EXTRADACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość projektu: 897 800,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 443 500,00 PLN

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego